• شام عاشورای حسینی ۱۴۰۱

  در ادامه فایلهای صوتی و تصویری شام عاشورای حسینی 1401 در هیئت رزمندگان اسلام قم با نوای حاج سید مهدی میرداماد و سخنرانی استاد استاد میرزامحمدی تقدیم می شود.
 • شب عاشورا محرم 1401

  در ادامه فایلهای صوتی و تصویری مراسم شب عاشورا محرم 1401 در هیئت رزمندگان اسلام قم با نوای حاج سید مهدی میرداماد و سخنرانی استاد استاد میرزامحمدی تقدیم می شود.
 • شب تاسوعا محرم 1401

  در ادامه فایلهای صوتی و تصویری مراسم شب تاسوعا محرم 1401 در هیئت رزمندگان اسلام قم با نوای حاج سید مهدی میرداماد و سخنرانی استاد استاد میرزامحمدی تقدیم می شود.
 • شب هشتم محرم 1401

  در ادامه فایلهای صوتی و تصویری مراسم شب هشتم محرم 1401 در هیئت رزمندگان اسلام قم با نوای حاج سید مهدی میرداماد و سخنرانی استاد استاد میرزامحمدی تقدیم می شود.
 • شب هفتم محرم ۱۴۰۱

  مراسم شب هفتم محرم 1401 هیئت رزمندگان اسلام قم با نوای حاج سید مهدی میرداماد و سخنرانی استاد استاد میرزامحمدی تقدیم می شود.
 • شب ششم محرم 1401

  در ادامه فایلهای صوتی و تصویری مراسم شب ششم محرم 1401 در هیئت رزمندگان اسلام قم با نوای حاج سید مهدی میرداماد و سخنرانی استاد استاد میرزامحمدی تقدیم می شود.
 • شب پنجم محرم 1401

  در ادامه فایلهای صوتی و تصویری مراسم شب پنجم محرم 1401 در هیئت رزمندگان اسلام قم با نوای حاج سید مهدی میرداماد و سخنرانی استاد استاد میرزامحمدی تقدیم می شود.
 • شب چهارم محرم 1401

  در ادامه فایلهای صوتی و تصویری مراسم شب چهارم محرم 1401 در هیئت رزمندگان اسلام قم با نوای حاج سید مهدی میرداماد تقدیم می شود.
 • شب سوم محرم 1401

  در ادامه فایلهای صوتی و تصویری مراسم شب سوم محرم 1401 در هیئت رزمندگان اسلام قم با نوای حاج سید مهدی میرداماد تقدیم می شود.
 • شب دوم محرم 1401

  تصویر صوت ویدیو
صفحه ۱ از ۲۱۲ »